ทีมงานเทพื้นอันดับ 1 ของไทย รับเทพื้น ช่างเทพื้น รับเหมาเทพื้น รับเทพื้นปูน ค่าแรงเทพื้น รับเทพื้นปูนสมุทรปราการ
 

ทีมงานปอร์การช่าง ผู้รับเทพื้น รับเทพื้นคอนกรีต เป็นทีม ช่างเทพื้นปูน เทพื้นคอนกรีต สมุทรปราการ และปริมณฑล


หจก.ปอร์การช่าง
โดยช่างวินัย


โทร.084 448 2277,087 329 1877 ไอดีไลน์ pkc2007.... รับเหมาเทพื้นคอนกรีต

รับเทพื้นปูน

ทีมงานปอร์การช่างเป็นทีมงานรับเหมา เทพื้นคอนกรีต เทพื้นปูน เป็นผู้รับเหมางานเทพื้นทุกชนิด
รับงานเทพื้นทั่วกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และ ต่างจังหวัด รับงานเทพื้่นปูนทั้งพื้นที่มากพื้นที่น้อย ใกล้ไกลทีมงานเรารับหมดครับ ทีมงานช่างเทพื้น รับเทพื้น รับเหมาเทพื้นคอนกรีต รับเหมาเทพื้นปูน เราทำงานมากกว่า 15 ปีแล้ว เรามีประสบการณ์ 15 ปีเครื่องมือสำหรับงานเทพื้นครบ ส่วนใหญ่เรารับงานเทพื้่นในกรุงเทพฯและปริมณฑล แต่ต่างจังหวัดเรารับงานกรณีพื้นที่มากพอสมควร

 
     
 
 


การเตรียมพื้นที่่เพื่อเทปูน


ก่อน เทพื้นปูน เทพื้นคอนกรีต ช่างรับเทพื้น ต้องเตรียมพื้นที่ไว้เสมอ แต่การเตรียมพื้นที่แบบไหนนั้นก็ขึ้นอยู่ครับว่าเราจะเทพื้นอะไร เทพื้นแบบไหน ซึ่งแต่ละงานรายละเอียดจะแตกต่างกันและกำหนดสเป็ค กำหนดความหน้า กำหนดแรงอันแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่ว่าเราจะเทพื้นแบบไหน เพื่อใช้งานลักษณะไหน เช่น พื้นใช้สอยตามบ้านทั่วๆ ไป เทพื้นข้างบ้าน เทพื้นหลังบ้าน เทพื้นหน้าบ้าน โดยมากพื้นเหล่านี้ความหนาตามมาตรฐานคือ 10ชม. เสริมเหล็กไวร์เมชตั้งแต่ 3มม.-6มม. และกำหนดแรงอันของปูนสัก 200ksc.-240ksc. แล้วแต่จะตกลงกับทางผู้ว่าจ้าง หรือ จะเป็นพวกงานเทพื้นโรงงานที่จะต้องใช้กับพวกรถบรรทุกก็อาจจะกำหนดรูปแบบให้สูงขึ้นนิดหนึ่ง เช่นหนา 15 ชม. เสริมเหล็ก 4มม.-6มม. และอาจจะกำหนดแรงอัดขึ้นไปสัก 280ksc. - 300ksc. หรือ ถ้าเป็นพวกงานถนนช่างเทพื้น หรือ ผู้รับเหมาเทพื้น อาจจะกำหนดสเป็คให้สูงกว่านี้นิดหนึ่งเช่น หนา 20ชม. เสริมไวร์เมช 6มม.-9มม. เป็นต้น ... ทั้งนี้การกำหนดสเป็นต่างๆ สำหรับ งานเทพื้นปูน ขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะใช้งานแบบไหนเพื่อที่จะได้กำหนดเป็คและราคาให้สอดคล้องกัน สเป็คที่ผู้เขียนๆมาข้างต้นเป็นเพียงการยกตัวอย่างเบื้องต้นเท่านั้นไม่ใช่สเป็คที่กำหนดตายตัวในแต่ละงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่ที่ผู้ว่าจ้างวาต้องการรายละเอียด ความแข็งแรงขนาดไหน เพราะรายละเอียดเหล่านี้ย่อมสอดคล้องกับงบประมาณของผู้ว่าจ้างนั้นเอง แต ช่างเทพื้น /ผู้รับเหมาเทพื้นปูนจำเป็นต้องให้นำแนะนำแก่ผู้ว่าจ้างเสมอ ... ช่างรับเทพื้น ผู้รับเหมาเทพื้นปูน จะต้องมีความรู้สำหรับงานเทพื้นปูน ช่างเทพื้นจะต้องรายละเอียดและแนะนำแก่ผู้ว่าจ้างตามความรู้และประสบการณ์ของช่างเทพื้นหรือผู้รับเหมางานเทพื้น แต่การตัดสินใจเลือกรูปแบบไหนนั้นขึ้นอยู่ที่ผู้ว่าจ้าง รับเหมาเทพื้นคอนกรีต รับเหมาเทพื้นปูน รับเทพื้นปูน รับเทพื้นคอนกรีต ทั่วกรุงเทพฯ ปริมณฑล


รับเทพื้น
 


การเตรียมพื้นที่สำหรับงานเทพื้นข้างบ้าน เทพื้นหลังบ้านตามบ้านพักอาศัยทั่วไป


1. ต้องทำงานเคลียร์พื้้นที่ออกจากบริเวณที่เราจะทำงานเทพื้นออกให้หมด สิ่งของ ต้นไม้ ถ้ามีหญ้า ช่างเทพื้น จะต้องเอาหญ้าออก จากนั้น ช่างเทพื้น / ผู้รับเทพื้นปูน ต้องทำงานปรับพื้นที่เพื่อให้ระดับตามที่ต้องการ แล้วอาจจะปรับทราย หรือ บดอัดนั้นก็ขึ้นอยู่ที่่รายละเอียดที่ตกลงกับผู้ว่าจ้าง 2 รายการหลังไม่จำเป็นจะต้องมีในทุกๆ งาน เทพื้นปูน ก็ได้ ... ช่างเทพื้น ช่างเทพื้นคอนกรีต ช่างเทพื้นปูน รับเทพื้นปูน
2. ช่างเทพื้นปูน ผู้รับเหมาเทพื้น ช่างรับเทพื้น จะต้องทำงานเข้าแบบทุกๆ ด้าน
3. วางไวร์เมช
4. เทปูน
 


การเตรียมพื้นที่สำหรับเทพื้นปูน เทพื้นคอนกรีตแบบพื้นที่ใหญ่ๆ เช่นพื้นโรงงาน พื้นถนน

1. ช่างรับเทพื้น ผู้รับเหมาเทพื้น ช่างเทพื้นปูน ช่างเทพืนคอนกรีต ต้องทำงานเคลียริ่งบริเวณที่จะทำงานเทปูนให้เรียบร้อย หากมีป่า ต้นไม้ มีหญ้า ผู้รับเหมาเทพื้นอาจจะต้องใช้รถเกรดมาดัน
2. ใช้รถเกรดปรับพื้นบริเวณที่สูงหาที่ต่ำ หรือ ระปรับให้ได้ระดับตามแนวน้ำไหลตามที่ต้องการ
3. อาจจะใช้รถบดแบบบดถนนมาบดเพื่อให้พื้นแข็งแรง ทั้งนี้สำหรับข้อ 3 มีก็ได้ไม่มีก็ได้ ช่างรับเทพื้นควรจะให้รายละเอียดต่างๆ กับทางผู้ว่าจ้างว่าควรทำหรือไม่ควรทำ ทั้งนี้ผู้รับเหมาเทพื้นหรือช่างเทพื้นต้องดูจากสถานที่จริง เพราะบางทีดินแน่นอยู่แล้วเราจะไม่จำเป็นต้องทำการบดอัดก็ได้


รับเทพื้นรับเทพื้น
 


การเทพื้นปูน เทพื้นคอนกรีตแบบไม่ใหญ่มากเช่นข้างบ้าน หลังบ้าน

การ เทพื้นปูน ข้างบ้าน เทพื้นปูน หลังบ้าน เทพื้นปูน หน้าบ้านในพื้นที่ไม่ใหญ่มาก พื้นที่ๆ รถโม่เข้าไปถึงเราอาจจะทำงานเทพื้นแบบสผมเองด้วยสัดส่วนที่ปูนแดง 1 ลูกต่อทราย 3ถึง หิน 3-4ถุง การ เทพื้นปูนด้วยวิธีนี้ไม่สามารถระบุแรงอัดของคอนกรีตได้ ช่างเทพื้นปูน ช่างเทพื้นคอนกรีต ต้องอาศัยประสบการณ์เอง

รับเทพื้น
 


การเทพื้นปูนพื้นที่ใหญ่ เทพื้นปูนแบบพื้นที่กว้างเช่นพื้นโรงงาน

เทพื้นที่ใหญ่ๆ กว้างๆ เราจำเป็นต้องใช้ปูนผสมเสร็จจากแพนท์เท่านั้น ไม่สารถผสมเองได้แน่นอน
ขั้นแรก ผู้รับเหมาเทพื้นปูน ช่างเทพื้นปูน จะต้องทำการเตรียมพื้นที่ ปรับพื้นที่ให้เรียบร้อยก่อน อาจจะต้องบดอัด ปรับทรายหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับ ผู้รับเหมาเทพื้นปูน ช่างเทพื้นคอนกรีตกับผู้ว่าจ้างจะตกลงรายละเอียดกัน แบบนี้ใช้สำหรับงานเทพื้นปูนแบบนี้แนะนำให้ใช้แบบเหล็ก หรือไม่ก็ไม้แป้นที่มีความแข็งแรงพอสมควร วางเหล็กตามที่ต้องการเสร็จก็สามารถสั่งปูนมาเทได้เลยในวันถัดไป รับเหมาเทพื้นปูน รับเหมาเทพื้นคอนกรีต

รับเทพื้นคอนกรีต
 


การขัดหน้าพื้นปูน พื้นคอนกรีต

หลังจากที่เราทำงานเทพื้นปูนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรารอสัก 2-3ชั่วโมงเมื่อให้ พื้่นปูน พื้นคอนกรีต เราแห้งแบบหมาดๆ ถึงทำงานขัดหน้าปูนได้
การขัดหน้าปูนมี 3 รูปแบบ คือขัดหยาบ(ใช้เกรียงไม้ เกรียงพลาสติก) ขัดเรียบ (ใช้เกรียงเหล็ก) ขัดมัน ใช้เกรียงเหล็กเหมือนขัดหยาบแต่ต้องโรยปูนเพิ่มเพื่อให้พื้นดูดีขึ้นเท่านั้น ช่างเทพื้นปูน ช่างเทพื้นคอนกรีต ต้องเตรียมเกรียงให้พร้อมก่อนที่ปูนจะแห้ง

ช่างเทพื้นรับเทพื้น
รูปขัดหน้าคอนกรีตโดยทีมงานปอร์การช่าง
 


แล้วเราจะเลือกขัดพื้นแบบไหน

การจะเลือกว่าเราจะขัดพื้นแบบไหนนั้น คำตอบก็คือขึ้นอยู่ที่การใช้งาน ซึ่ง ช่างเทพื้นปูน ผู้รับเหมาเทพื้นปูน ช่างรับเทพื้นคอนกรีต จะต้องให้คำแนะนำแก่ผู้ว่าจ้างว่าพื้นแต่ละแบบต่างกันอย่างไร เช่น พื้นขัดหยาบจะเป็นพื้นกางแจ้งที่จะต้องโดนแดดโดนฝนเวลาใช้งานจะได้ไม่ลื่น คือเน้นที่ไม่ลื่นแต่ไม่แน้นความสวยงาม โดยส่วนมากจะเป็นพวกงานถนน ส่วนพื้นขัดมันหรือขัดเรียบ ส่วนมากจะเป็นพื้นในรุ่มไม่โดนฝนเพื่อดูสวยงาม เน้นสวยไม่เน้นลื่น รับเทพื้่นขัดมัน รับเทพื้นขัดหยาบ รับเทพื้นปูน รับเทพื้นคอนกรีต ทั่วๆ ไป

รับเทพื้นรับเทพื้นคอนกรีต
 


การบ่มคอนกรีต

การบ่นคอนกรีตก็คือการทำอย่างไรก็ได้ที่ทำให้คอนกรีตระเหยช้าที่สุด เพราะการระเหยช้ามากแค่ไหนหมายถึงความแข็งแรงของ พื้นคอนกรีต มากขึ้นเท่านั้น หรือ การรักษาแรงอัดของ คอนกรีต นั่นเองครับ การบ่มคอนกรีตทำหลังจากที่เทพื้นคอนกรีตเสร็จแล้ว ขัดหน้าคอนกรีตเสร็จแล้ว 1-2 ชั่วโมงก็เริ่มบ่มได้ การบ่มพื้นคอนกรีตมีหลายวิธีเช่น เอากระสอบป่านว่างแล้วฉีดน้ำใส่ หรือการใช้ผ้าใบคลุม หรือ ขังน้ำบนพื้นไว้ บ่มไว้อย่างน้อย 1 อาทิตย์ ... *** การบ่มพื้นคอนกรีตอาจจะไม่จำเป็นต้องทำทุกๆ ครั้งเสมอไป ขึ้นอยู่ที่ความพึงพอใจหรือข้อตกลงของผู้รับเหมาเทพื้นกับผู้ว่าจ้าง พื้นไม่ได้บ่มก็ไม่ได้หมายความว่าพื้นจะไม่แข็งแรง ส่วนมากที่เขาบ่ม พื้นคือพื้น ถนน พื้นโรงงาน เพราะพื้นพวกนี้ต้องรับน้ำหนักเยอะ ส่วนพื้นที่เล็กๆ เช่น พื้นข้างบ้าน หลังบ้านหน้าบ้านเขาจะไม่ค่อยทำการบ่มกัน ทีมงานเรารับบ่มปูน บ่มคอนกรีต รับเทพื้นปูน รับเทพื้่นคอนกรีต

การบ่มคอนกรีต
ขอบคุณรูปภาพจากเว็บ selection.com
 


การวางแผนเพื่อเทพื้นคอนกรีต เทพื้่นปูน

การที่จะทำกาน เทพื้นปูน เทพื้่นคอนกรีต นั้น ช่างรับเทพื้น / ผู้รับเหมาเทพื้นปูน จะต้องวิเคาะห์ให้เรียบร้อยกว่าควรจะต้องเทพื้นปูนแบบบไหน หลักๆ ก็จะมี 2 แบบคือ สแลปออกคาน และ สแลปออกกราวด์
สแลปออนคาน คือโรงสร้างนั้นจะต้องเสาเข็า และ ทำคานไว้บนหัวเสาเข็ม แล้วทำงานเทพื้นทับคานเลย โดยให้น้ำหนักพื้นเทลงคาน เทลงเสาเข็ม แต่ตามประสบการแล้วเทพื้นปูนวิธีนี้จะมีปัญหาบ่อย เพราะเวลาดินทรุดพื้นข้างล่างจะมีช่องว่าง แล้วพื้นก็จะหักง่าย ดังนั้น ผู้รับเหมาเทพื้นคอนกรีต จะต้องวางแผนการเทให้ดี
ส่วนพื้นแบบสแลปออนกราวด์คือ เทพื้นคอนกรีต ลงดินเลย ให้น้ำหนักพื้นเทลงดินลักษณะแบบเดียวกับถนน
เวลาดินทรุดพื้นคอนกรีตก็ทรุดตาม รับเทพื้นถนน รับเทพื้้นแบบสแลปออนกราวด์ รับเทพื้นแบบสแลปออนคาน

ช่างเทพื้น
ีรูปภาพการเตรียมพื้นที่โดยทีมงานปอร์การช่าง
 


การเทพื้นแบบมีเสาเข็มหรือไม่มีเสาเข็มแบบไหนจะดีกว่ากัน

ห้วข้อนี้ผู้เขียนจะไม่บอกนะครับว่าแบบไหนจะดีกว่า แต่อยากจะอธิบายว่าทั้ง 2 อย่างมันต่างกันอย่างไร ข้อดีข้อเสียอย่างไร
การลงเสาเข็มคือการทำไว้เพื่อรองรับอาคาร สิ่งปลูกสร้าง พื้น เพื่อเวลาดินทรุดสิ่งเหล่านี้จะต้องไม่ทรุดตาม ดังนั้นเสาเข็มที่เราใช้จะต้องได้ผลจริงๆ หรือ เสาเข็มแบบที่ตกลงไปจนถึงชั้นดินแข็งจริงๆ ข้อดีของการลงเสาเข็มก่อนเทพื้นคือเวลาดินทรุดพื้นก็จะไม่ทรุดตาม แต่ข้อเสียคือเวลาดินทรุดใต้พื้นจะมีช่องว่าง และพื้นอาจจะหักตรงกลางได้ ส่วนข้อดีข้อเสียของการไม่ลงเสาเข็มคือ ข้อดีเวลาดินทรุดพื้นทรุดตามพื้นจะไม่แตกแต่เวลาเทพื้นจะต้องเว้นจากตัวบ้าน เว้นจากตัวกำแพง หรือเว้นจากโครงสร้างอื่นๆ ทั้งนี้ผู้รับเหมาเทพื้น ช่างเทพื้นปูนต้องให้คำแนะนำแก่ผู้ว่าจ้างให้ละเอียด ส่วนข้อเสียคือเวลาดินทรุดพื้นก็ทรุดตามแทนที่จะอยู่ในระดับเดียวกับที่กำหนดไว้ ... รับเทพื้น รับเทพื้นปูน ช่างเทพื้่นปูน ช่างเทพื้นคอนกรีต จะต้องให้รายละเอียดต่างๆ แก่ผู้ว่าจ้างเสมอ ช่างรับเทพื้่น ช่างเทพื้น ช่างเทพื้นปูน รับเทพื้นคอนกรีต รับเทพื้นปูนทุกชนิด

รับเทพื้่นคอนกรีตรับเหมาเทพื้นคอนกรีต
งานตอกเสาเข็มเพื่อเทพื้นคอนกรีต โดยทีมงานปอร์การช่าง
 


การใส่ไวร์เมชในงานเทพื้นคอนกรีต

ผู้เขียนได้รับคำตามจากลูกค้าจนเกือบจะทุกๆ งานเช่น ใส่เหล็กกี่มม. ดี ใส่เหล็กขนาดนี้พื้นจะทรุดไหม ใส่เหล็กแบบนี้พื้นจะแตกไหม ผู้เขียนขออธิบายความดังนี้จะครับ การใส่ไวร์เมชเสริมเข้าไปสำหรับงาน เทพื้นปูน เทพื้นคอนกรีต นั้น จุดประสงค์หลักทำให้เป็นโครงเพื่อให้ พื้นคอนกรีต ยึดกัน เวลาพื้นแตกตัวพื้นจะได้ไม่แยกตัวออกจากกันทั้งแนวราบและแนวดึง มันไม่ได้เกี่ยวเลยว่าใส่เหล็กขนาดไหนพื้นไม่แตกพื้นไม่ทรุด
*ใส่เหล็กไวร์เมชเพื่อให้ พื้นคอนกรีต พื้นปูนที่ ช่างเทพื้นคอนกรีต ช่างเทพื้ปูน ใส่ไว้เพื่อไม่ให้พื้นแยกตัว

รับเทพื้นรับเทพื้่นคอนกรีต
งานใส่เหล็กไวร์เมชเสริมคอนกรีต โดยทีมงานปอร์การช่าง รับเทพื้นคอนกรีตทุกชนิด
 


วางแผนการเทพื้นปูน เทพื้นคอนกรีต

เทพื้นปูน
เทพื้นคอนกรีต แล้วดินจะทรุดไหมนี่คือคำถามสุดหิตที่ผู้เขียนได้รับ คำตอบก็คือทรุดน่ะทรุดแน่ๆ
แต่ทรุดแล้วทำอย่างไรไม่ให้พื้นแตกนี่คือโจทย์ ก็ต้องวางแผนการเทให้ดี เมื่อรู้อยู่แล้วว่าเทพื้นแล้วพื้นยังไงก็ทรุดแน่ๆ ดังนั้นเวลาเทพื้นเช่นพื้นข้างบ้าน พื้นหลังบ้าน เราก็เว้นร่องไว้ให้ห่างจากกำแพงไว้สัก 5-10ชม. ส่วนฝั่งตัวบ้านให้ใช้โฟมกันเพื่อเวลาพื้นทรุดพื้นจะได้เคลื่อนตัวได้ ให้พื้นแยกตากกันตามมุมของบ้าน ห้ามเทเป็นผืนเดียวกันทั้งข้างบ้านหลังบ้าน ช่างรับเทพื้่น ผู้รับเหมาเทพื้น ช่างเทพื้นปูน ส่วนมากจะเข้าใจจุดนี้
*ผู้รับเหมาเทพื้นปูน รับเทพื้นคอนกรีต ช่างเทพื้นปูน ช่างเทพื้นคอนกรีต ต้องแยกพื้นออกจากโครงสร้างอื่น เช่น ตอม่อ หัวเข็ม กำแพง หรือ ตัวอาคารเพื่อให้พื้นปูนมีความเป็นอิสระจากโครงสร้างอื่น

รับเทพื้นช่างเทพื้น
งานเตรียมพื้นที่ก่อนเทพื้นคอนกรีตโดยทีมงานปอร์การช่าง
 


ค่าแรงเทพื้นปูน เทพื้นคอนกรีต

ค่าแรงสำหรับ งานเทพื้นปูน เทพื้่นคอนกรีต ผู้รับเหมาเทพื้่นปูน ช่างเทพื้นคอนกรีต ส่วนใหญ่เขาจะคิดเป็นตารางเมตรครับ และ ก็ขึ้นอยู่ว่าเป็นค่าแรงรวมของหรือว่าถ้าแรงอย่างเดียว ถ้าค่าแรงรวมของด้วยก็ต้องระบุรายละเอียดว่า พื้นที่พี่ตารางเมตร เทพื้นหนากี่ชม. เสริมเหล็กกี่มม. แรงอันของคอนกรีตเท่าไร ห้วข้อนี้ผู้เขียนขอยกตัวอย่างคร่าวๆ นะครับ ย้ำว่าคร่าวๆ แต่ถ้าผู้ว่าจ้างท่านใดอยากได้ข้อมูลแบบเปะๆ ต้องคุยกับ ช่างเทพื้นปูน ช่างเทพื้่นคอนกรีต ที่หน้างานเองครับ ... สำหรับค่าแรงงาน เทพื้นปูน ถ้าเป็นค่าแรงอย่างเดียวกรณีที่ใช้เป็นเหล็กไวร์เมช คร่าวๆ ตารางเมตรละ 150-200 แต่ถ้าค่าแรงรวมของด้วยอันนี้บอกอยากเพราะขึ้นอยู่ที่รายละเอียดที่จะต้องตกลงกัน ยกตัวอย่าง ถ้าเทพื้น 100 ตรม. เหล็ก 4มม. เทพื้นหนา 15ชม. คร่าวๆ ก็ตรม.ละ 600 ... ไม่ต้องอิงข้อมูลจากตัวอย่างนี้นะครับ ราคาค่าแรงสำหรับงานเทพื้นมันต้องอิงกับหลายๆ ปัจจัยครับ
* ค่าแรงงาน เทพื้นคอนกรีต งานเทพื้่นปูน ขึ้นอยู่กับ ผู้รับเหมาเทพื้น ช่างเทพื้นปูน ช่างเทพื้นคอนกรีต จะตกลงรายละเอียดกับผู้ว่าจ้าง

รับเทพื้นปูน
ทีมงานปอร์การช่าง
 


เทพื้นแล้วฝนตกต้องทำอย่างไร

ฝนฟ้าอากาศไม่มีใครกำหนดได้หรอกครับว่ามันจะตกตอนไหน แต่เวลาเทพื้นแล้วถ้าฝนตกเราก็หาวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเอา ถามว่าขณะที่เทพื้น หรือ เทพื้่นเสร็จแล้วปูนยังไม่แห้งเลยแต่ฝนตกลงมาพอดีจะเป็นอะไรไหม จะทำอย่างไร ในเชิ่งโครงสร้างมันไม่เป็นไรหรอกครับ เพราะในปูนที่เราเทมันก็มีน้ำอยู่แล้ว มันไม่กระทบอะไรกะโครงสร้างหรือไม่ทำให้กำลังของพื้นคอนกรีตเราเสียไป เพียงแต่มันจะทำผิวหน้าไม่สวยเพราะปูนอยู่ด้านบนมันไหลออก เวลาช่างเทพื้นขัดหน้ามันจะเห็นเม็ดทราย ดังนั้นวิธีแก้คือปล่อยให้มันไหลไปครับอย่าไปคลุม อย่าไปทำอะไรกะมัน รอให้ฝนหยุดตกแล้วใช้ปูนแดงโรยหน้าเพื่อทแเทนปูนที่่ไหนออกแล้วขัดได้เลยครับ ห้ามใช้ผ้าคลุมครับ เพราะจะทำให้ผ้าไปกดพื้นทำให้พื้นเป็นหลุมเป็นบ่อ
* ช่างเทพื้่นปูน ช่างเทพื้นคอนกรีต ผู้รับเหมาเทพื้นปูน ผู้รับเหมาเทพื้นคอนกรีต จะต้องเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับแก้ปัญหากรณีฝนตกระหว่างการดำเนินงานเทพื้น

รับเทพื้นคอนกรีต
ภาพเทพื้นคอนกรีต โดยทีมงานปอร์การช่าง
 


เทพื้นปูน เทพื้นคอนกรีต ผสมเทกับใช้ปูนผสมเสร็จต่างกันอย่างไร

เทพื้น
โดยใช้ปูนผสมเสร็จหรือเรียกว่าปูนแพ้นท์ มันดีตรงที่เราไม่ต้องผสมเอง ไม่ต้องกะปริมาณส่วนต่างๆ เอง
แรงอัดกำหนดได้ตามต้องการ ... ส่วนเทพื้นปูน เทพื้นคอนกรีตแบบผสมเองข้อเสียคือกำหนดแรงอัดเองไม่ได้ เป็นตัวเลขแบบทางการ แต่เราสามารถกำหนดเองด้วยตัวเรา เช่น ปูน 1ลูกต่อทราย 4 หิน 5 หรือ ถ้าอยากได้แรงอัดเพิ่มขึ้นอีกหน่อยก็อาจจะลดทรายลดหินลงได้ แต่ถ้า ผู้รับเหมาเทพื้นปูน ผู้รับเหมาเทพื้นคอนกรีต ที่มีประสบการณ์แล้วส่วนนี้ก็ไม่น่ามีปัญหา หรือผู้ว่าจ้างอาจจะตกลงไว้กับ ผู้รับเหมาเทพื้น ช่างเทพื้นไว้ก่่อนก็ได้ แต่ตามประสบการณ์ของผู้เขียนในฐานะเป็น ผู้รับเหมาเทพื้นปูน ผู้รับเหมาเทพื้นคอนกรีต เป็นเวลา 15 ปี ยังลูกค้าบอกว่าต้องผสมสัดส่วนเท่าไร * ผู้รับเหมาเทพื้นปูน เทพื้นคอนกรีต ช่างเทพื้นปูน ช่างเทพื้นคอนกรีตต้องประเมินหน้างานว่าควรเทพื้นด้วยกันผสมเองหรือใช้รถเท

รับเทพื้นคอนกรีต
ภาพการเทพื้นคอนกรีตโดยทีมงานปอร์การช่าง
 


เทพื้นปูนเทพื้นคอนกรีตใช้ปูนแดงหรือปูนเขียว

ปูนเขียวเป็นปูนแห้งช้าครับ ส่วนใหญ่แล้ว ผู้รับเหมาเทพื้น ช่างเทพื้นปูน จะนิยมใช้ปูนเขียวสำหรับงานสถาปัตย์เช่นการก่อ งานฉาบ งานปูกระเบื้อง ถามว่าแล้วใช้ปูนเขียว เทพื้่นปูน เทพื้นคอนกรีต ได้ไหม ตอบเลยว่าได้ครับ ส่วนปูนแดงเป็นปูนแห้งเร็ว ผู้รับเหมาเทพื้นปูน ผู้รับเหมาเทพื้นคอนกรีต ส่วนใหญ่จะใช้เทพื้นโครงสร้าง เพราะมันแห้งเร็วจะได้แกะแบบได้เร็วงานเด็นแล้วนั่นเอง และ ปูนแดงจะมีแรงอัดสูงกว่าปูนเขียว แต่ราคาก็แพงเช่นเดียวกัน

รับเทพื้น
ภาพเทพื้นคอนกรีตโดยทีมงานปอร์การช่าง
 


ปูนที่กี่ชนิด แต่ละชนิดต่างกันอย่างไร

คนที่ไม่ใช่ช่างปูนก็อาจจะไม่รู้หรอกว่าปูนที่ช่างเขาใช้ทำงานมันมีปูนอะไรบ้าง แต่ละชนิดของปูนมันใช้งานต่างกันอย่างไร ห้วข้อนี้ผู้เขียนขออธิบายคร่าวๆ ดังนี้ครับ
ปูนเค็มก็คือปูนล้วนๆ โดยไม่ได้ผสมอะไรเลย ดังนั้น
ปูนเค็ม + กับน้ำ เรียกว่า ปูนซีเมนท์เพสท์ เอาไว้เก็บรอย เก็บงาน ขัดหน้า จับเซี้ยม
ปูนเค็ม + น้ำ + ทราย เรียกว่าปูนมอร์ต้าร์หรือปูนทราย เอาไว้ใช้งานด้านสถาปัตย์เช่น ก่อ ฉาบ ปูกระเบื้อง
ปูนเค็ม + น้ำ + ทราย + หิน + เหล็ก เรียกว่าคอนกรีตเสร็มเหล็ก ใช้งานด้านโครงสร้างเช่นเทพื้น เสา คาน
 เทท็อปปิ้งคืออะไร

ปกติเวลา ช่างเทพื้น เทพื้นคอนกรีต เขาจะต้องมี ปูน+น้ำ+ทราย+หิน+เหล็กเพื่อให้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้งานด้านโครงสร้างเพื่อให้โครงสร้างแข็งแรง แต่กรณีที่มีพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอยู่แล้ว แต่พื้่นคอนกรีตที่ช่างเทพื้น ผู้รับเหมาเทพื้น ทำไว้มันอาจจะไม่ได้ระดับ หรือ เราอาจจะต้องการรับดับใหม่มันจึงเกิดการเทท็อปปิ้งขึ้นมา การเทท็อปปิ้งก็คือการใช้ปูนมอร์ต้าร์หรือปูนผสมทรายเทปรับระดับบนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กแล้ว ซึ่งช่างเทพื้นปูน ผู้รับเหมาเทพื้น ผู้รับเทพื้น ต้องหาระดับตามที่ตัวเองต้องการจากนั้นผสมปูนทรายเทปรับระดับได้เลย

รับเทพื้นปูน
ภาพการเทพื้นคอนกรีตของทีมงานปอร์การช่าง

 


ปูกระเบื้อง ยกพื้นให้สูง ปรับพื้นต้องใส่เหล็กไหม

นี่เป็นคำถามยอดหิตที่ ผู้รับเหมาเทพื้้น ช่างเทพื้น ช่างรับเหมาเทพื้นปูน ต้องเจอบ่อยๆ ก่อนที่จะได้คำตอบนี้ผู้เขียนขอทำความเข้าใจกับการก่อสร้างคร่าวๆ ก่อนนะครับ
งานก่อสร้างไม่ว่าจะก่อสร้างบ้าน อาคาร ส่วนใหญ่จะแบ่งแยกงานออกได้ 3 อย่างหลักๆ คือ
1. งานโครงสร้าง เช่น งานเทพื้น งานเสา งานคาน งานโครงสร้างจะแน้นเรื่องความแข็งแรงดันนั้นองค์กอบของงานโครงสร้างจึงจะกอบด้วยคอนกรีตและเหล็ก
2. งานสถาปัตย์ เช่น งานก่อ งานฉาบ งานปูกระเบื้อง งานเหล่านี้ไม่ต้องการความแข็งแรงจึงใช้ปูนมอร์ต้าร์หรือปูนทราย
3.งานระดับ ประกอบด้วย ไฟฟ้า ประปา งานทำความเย็น

รับเทพื้นรับเทพื้นคอนกรีต
ภาพการปูกระเบื้องโดยทีมงานปอร์การช่าง
 
พอมาถึงคำถามที่ช่างรับเทพื้น ผู้รับเหมาเทพื้นเจอที่ว่า ปูกระเบื้อง ยกพื้นให้สูงขึ้น ปรับพื้นต้องใส่เหล็กไหม
คำตอบก็คือไม่ต้องครับ เพราะงานเหล่านี้ไม่ต้องการความแข็งแรง ไม่ต้องการน้ำหนัก สังเกตุได้ว่า อิฐบล็อกก็ต้องมีรูเพราะต้องการให้มันเบา อิฐมวลเบา เป็นต้น ดังนั้นงานปูกระเบื้อง ปรับเพื้น ยกพื้นเป็นงานสถาปัตย์ไม่จำเป็นต้องเสริมเหล็ก ... รับเทพื้่น รับเหมาเทพื้น รับพื้นปูน ช่างรับเทพื้นปูน
 

รอยต่อสำหรับพื้นคอนกรีตวางบนดิน

Joint in Concrete Slabs on Grade
รอยต่อคืออะไร
ตามธรรมชาติของคอนกรีตหลังจากแข็งตัวแล้วจะเกิดการขยายตัวและหดตัวเนื่องมาจากความชื้นและอุณหภูมิ แต่โดยปกติแล้วคอนกรีตจะหดตัวซึ่งทำให้เกิดการแตกร้าวของคอนกรีตในช่วงอายุเริ่มต้น รอยแตกร้าวที่ไม่มีแบบแผนนอกจากทำให้ไม่สวยงามแล้วยังทำให้การบำรุงรักษาในภายหน้าเป็นไปได้ด้วยความยากอีกด้วย รอยแตกร้าวตามปกติส่วนใหญ่จะไม่ส่งผลกระทบต่อความแข็งแรงของคอนกรีต รอยต่อก็คือรอยแตกที่ควบคุมให้เกิดขึ้นในบริเวณที่กำหนดซึ่งก็จะมีความเป็นระเบียบและสวยงามมากกว่าและยังบำรุงรักษาได้ง่ายกว่าด้วย การทำรอยต่อสามารถทำได้อย่างง่ายๆ ก่อนที่การแตกร้าวจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้ไม้แบบ, เกรียงสำหรับทำรอยต่อ, การตัดด้วยใบเลื่อย และเกิดจากการเทคอนกรีตต่อจากคอนกรีตที่เทไปก่อนหน้านี้แล้ว โดยรูปแบบของรอยต่อมีดังต่อไปนี้

รอยต่อเพื่อการหดตัว (Contraction Joint) รอยต่อทำไว้เพื่อบังคับให้แผ่นคอนกรีตแตกร้าวตรงแนวที่กำหนดให้ เพื่อให้เป็นไปอย่างมีระเบียบ ซึ่งการทำรอยต่อประเภทนี้จะใช้ในการป้องกันการแตกร้าวที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงปริมาตรของคอนกรีตที่เกิดขึ้น

รอยต่อเพื่อการเคลื่อนตัวอย่างอิสระ (Isolation Joint or Expansion Joint) เป็นรอยต่อสำหรับพื้นให้เป็นอิสระไม่ติดกับโครงสร้าง ไม่ว่าจะเป็นกำแพง, ฐานรากหรือเสา และโครงสร้างอื่นๆ เช่น ถนน, ชานบ้าน, ทางเดินเท้า, ลานจอดรถ, บันได, เสาไฟและจุดอื่นๆ ที่น่าจะเกิดการยึดรั้ง บริเวณส่วนที่ติดกันนั้นจะต้องยินยอมให้สามารถเคลื่อนที่ในแนวราบและแนวดิ่งได้อย่างเป็นอิสระเพื่อทำให้เกิดรอยร้าวจากการยึดรั้งให้น้อยที่สุดเมื่อเกิดการเคลื่อนตัว

รอยต่อก่อสร้าง (Construction Joint) เป็นรอยต่อที่เกิดจากบริเวณที่มีการเชื่อมต่อกันระหว่างผิวของคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่ การทำรอยต่อก่อสร้างนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ้นสุดการก่อสร้างในแต่ละวันหรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องหยุดเทคอนกรีตไปเกินกว่าระยะเวลาก่อตัวเริ่มต้น (Initial Setting Time) ของคอนกรีต ซึ่งรอยต่อก่อสร้างนี้อาจจะออกแบบให้สามารถเคลื่อนตัวหรือสามารถถ่ายแรงได้ แต่ตำแหน่งและวิธีการควรจะต้องออกแบบอย่างถูกต้องไว้ล่วงหน้า โดยอาจใช้การเสริมเหล็กเดือย (Dowel) เพื่อเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวและถ่ายแรง

ทำไมถึงต้องทำรอยต่อ
เราไม่สามารถป้องกันการเกิดรอยแตกในคอนกรีตไว้ได้ทั้งหมดแต่สามารถควบคุมและทำให้เกิดน้อยที่สุดได้ด้วยการออกแบบรอยต่ออย่างถูกวิธี ซึ่งสาเหตุที่คอนกรีตเกิดรอยแตกร้าวเกิดเนื่องจาก
เนื่องจากคอนกรีตรับแรงดึงได้น้อยมากเมื่อเทียบกับแรงอัด ตามธรรมชาติแล้วคอนกรีตมีแนวโน้มที่จะเกิดการหดตัวซึ่งจะทำให้เกิดการยึดรั้งขึ้น เมื่อแรงดึงที่เกิดขึ้นมีมากกว่ากำลังที่คอนกรีตจะสามารถรับแรงดึงได้ จึงเป็นผลให้เกิดการแตกร้าว
คอนกรีตที่อยู่ในช่วงอายุเริ่มต้นก่อนที่คอนกรีตจะแห้งสนิท ส่วนใหญ่การแตกร้าวมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิหรือจากการการหดตัว หลังจากน้ำในคอนกรีตระเหยออกไปแล้วคอนกรีตจะเกิดการหดตัวเพิ่มมากขึ้นและทำให้เกิดรอยแตกร้าวเพิ่มมากขึ้นหรือหากว่าก่อนหน้านี้คอนกรีตได้เกิดรอยร้าวอยู่ก่อนแล้วความกว้างของรอยร้าวก็จะขยายใหญ่ขึ้น
การทำรอยต่อจะช่วยทำให้แรงเค้นดึงภายในคอนกรีตลดลง ควบคุมรอยแตกร้าวให้เป็นระเบียบไม่กระจัดกระจายทำให้ง่ายต่อการซ่อมบำรุงในภายหลัง

รอยต่อทำกันอย่างไร
การทำรอยต่อจะต้องออกแบบอย่างถูกต้องและจะต้องก่อสร้างอย่างถูกวิธีเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดรอยแตกร้าวที่ไม่สามารถควบคุมได้ โดยมีข้อแนะนำดังต่อไปนี้
รอยต่อควรทำที่ระยะห่างทุกๆ 24-36 เท่า ของความหนาพื้น ตัวอย่างเช่น เทพื้นหนา 10 ซม. ระยะห่างในการทำรอยต่อควรทำทุก 3 เมตร แต่ในบางกรณีระยะห่างของรอยต่ออาจทำได้มากกว่านั้นแต่ไม่ควรเกิน 4.5 เมตร
แนะนำว่าควรทำแผ่นพื้นให้เป็นรูปทรงจตุรัสจะดีที่สุด หากไม่สามารถทำได้ให้กำหนดเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า โดยมีอัตราส่วนด้านยาวไม่เกิน 1.5 เท่าของด้านกว้าง และหลีกเลี่ยงการทำพื้นรูปทรงตัวแอว (L- shaped)
สำหรับในการทำรอยต่อเพื่อการหดตัว (Contraction Joint) ความลึกขั้นต่ำของรอยต่อไม่ควรน้อยกว่า ? ของความหนาของพื้น แต่ไม่ควรน้อยกว่า 2.5 ซม. ส่วนระยะเวลาที่ทำนั้นจะขึ้นอยู่กับวิธีการที่ใช้ทำรอยต่อ
ใช้แถบเส้นพลาสติกหรือไม้ฝังไว้ตลอดแนวระหว่างที่คอนกรีตยังหมาดๆ อยู่แล้วดึงออกในภายหลัง ความลึกในการฝังจะต้องฝังให้ลึกพอตามข้อกำหนด
การใช้เกรียงปาดร่องเพื่อทำรอยต่อ ส่วนใหญ่จะทำขณะแต่งผิวหน้าคอนกรีตและปาดซ้ำอีกครั้งในภายหลังเพื่อให้มั่นใจว่าร่องที่เป็นรอยต่อยังคงลึกอยู่
การทำรอยต่อในลักษณะที่ทำก่อนคอนกรีตแข็งตัวนี้ ทั่วไปควรทำภายในระยะเวลา 1–4 ชั่วโมงหลังจากการแต่งผิวหน้าคอนกรีตเสร็จทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทางด้านระยะเวลาการก่อตัวของคอนกรีตเป็นสำคัญ แต่รอยต่อลักษณะนี้จะมีความลึกน้อยกว่าการทำรอยต่อด้วยวิธีการตัดด้วยเลื่อย (Saw-cut) ถึงอย่างไรก็ตามความลึกของรอยต่อที่ทำก่อนคอนกรีตแข็งตัวไม่ควรน้อยกว่า 2.5 ซม.
การทำรอยต่อด้วยวิธีการตัดด้วยเลื่อย (Saw-cut) ควรทำภายในระยะเวลา 4-12 ชั่วโมงหลังจากคอนกรีตเริ่มแข็งตัว
ความยากง่ายในระหว่างการตัดรอยต่อด้วยเลื่อยจะขึ้นอยู่กับกำลังอัดของคอนกรีตและคุณลักษณะความแข็งแกร่งของหินและทรายที่ใช้ผสม หากทำการตัดเร็วเกินไปจะทำให้ใบตัดเคลื่อนที่ไปมารอยตัดจะไม่เป็นเส้นตรง หรือหากทำการทำรอยต่อช้าเกินไปจะทำให้ตัดได้ยากและรอยร้าวอาจเกิดไปแล้วก็ได้
ใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติยืดหยุ่น เช่น ยางมะตอย, แผ่นใยสังเคราะห์, แผ่นโฟม หรือวัสดุที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน แยกพื้นออกจากโครงสร้างหลัก กำแพงหรือฐานราก ก่อนการเทคอนกรีตเพื่อลดการยึดรั้ง
ทำการแยกโครงสร้างเสาออกจากพื้นที่จะเทคอนกรีตใหม่ด้วยการทำช่องเปิดรูปทรงสี่เหลี่ยมหรือวงกลมรอบเสาเสียก่อน ซึ่งภายในช่องเปิดนั้นจะเทภายหลังจากพื้นคอนกรีตที่เทก่อนหน้าซึ่งแข็งตัวแล้วเพื่อป้องกันการยึดรั้ง โดยช่องเปิดรูปทรงสี่เหลี่ยมนี้ควรทำทำมุมทะแยง 45 องศา กับระนาบพื้น

 

7. หากพื้นคอนกรีตมีการใส่เหล็กเสริมเพื่อรับการแตกร้าวจากอุณหภูมิ (wire mesh) จะต้องตัดให้ขาดจากกันบริเวณที่มีรอยต่อ
8. รอยต่อก่อสร้างแบบมีบ่า (key joint) บริเวณปลายทั้งสองของพื้นที่เชื่อมติดกัน มีวัตถุประสงค์ในการถ่ายแรงหรือช่วยในการป้องกันการเกิดการโก่ง (curling) หรือการห่อตัว (warping) บริเวณปลายแผ่นพื้น ทำรอยต่อก่อสร้างแบบมีบ่านี้ไม่เหมาะในพื้นในงานอุตสาหกรรมที่ต้องแบกรับน้ำหนักที่สูง ซึ่งควรใช้เหล็กเดือย แต่ก็ต้องมีการวางตำแหน่งของเหล็กอย่างระมัดระวัง ไม่เช่นนั้นจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการแตกร้าวแบบกระจายที่ปลายของเหล็กเดือยได้
9. รอยต่อในพื้นโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจราจรที่คับคั้ง ควรระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผิวบริเวณปลายแผ่นพื้นแตกละเอียด รอยต่อของพื้นโรงงานควรจะใช้วัสดุยาแนวรอยต่อที่มีความแข็งแรงแต่ขณะเดียวกันก็มีความยืดหยุ่นที่ดีและทนต่อแรงทางกลได้ดี

ข้อแนะนำในการทำรอยต่ออย่างเหมาะสม
1. ตำแหน่งในการทำรอยต่อจะต้องถูกต้องแม่นยำรวมทั้งการตัดสินใจเลือกเวลาในการตัดรอยต่อหลังการเทคอนกรีตเสร็จ
2. ควรทำรอยต่อเพื่อการเคลื่อนตัวอย่างอิสระ (Isolation Joint or Expansion Joint) เพื่อไม่ให้เกิดการยึดรั้งระหว่างโครงสร้างพื้นกับเสา, กำแพงกับฐานราก และที่จุดเชื่อมต่อของถนนกับทางเดินเท้า, ขอบทางเดินหรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ
3. อุปกรณ์และวัสดุอุดรอยต่อที่ใช้จะต้องมีคุณสมบัติตามข้อตกลงที่กำหนดไว้
ขอบรูปภาพและเนื้อหามาจากเว็บ cpaccademy.com

ข้อความแบบสรุป
จ๊อยบังคับให้พื้่นคอนกรีตแตกตามแนวที่ช่างเทพื้นกำหนดไว้
จ๊อยที่แยกตัวจากโครงสร้างอื่นๆ เช่นบ้าน กำลัง ตอม่อ
จ๊อยที่แยกส่วนคอนกรีตให้อิสระจากกันโดยใช้เหล็กโดเวลเป็นตัวเชื่อม

รูปจ๊อยคอนกรีต
เหล็กโดเวลเพื่อเชื่อมแผ่นคอนกรีต

 


คอนกรีตพิมพ์ลาย

คอนกรีตสแต้มป์ หรือ คอนกรีตพิมพ์ลาย คือการเทปูนปรับระดับให้ได้ตามที่ช่างเทพื้นปูนกำหนดไว้ จากนั้นรอให้ปูนหมาดได้ทีแล้วใช้แบบพิมพ์ที่เตรียมากลิ้งอยู่บนพื้นปูน หลังจากนั้นช่างเทพื้นปูนจะทำความสะอาดแล้วเคลือบด้วยน้ำยากันตะไคร่ ข้อดีของคอนกรีตพิมพ์ลายคือ สวย ทน แต่ข้อเสียคือทำความสะอาดยาก เพราะมีร่องเยอะ
คอนกรีตพิมพ์ลาย
ขอบคุณรูปภาพจากเว็บ bloggang.com
 เทพื้นคอนกรีตจำเป็นต้องรองทรายก่อนหรือไม่

งานเทพื้นปูน
เทพื้นคอนกรีต โดยทั่วไปอาจจะไม่มีสเป็คหรือรายการต่างๆ ให้เหมือนกันทุกครั้งเสมอไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่ว่าทางผู้ว่าจ้างจะกำหนดรายละเอียดอะไรให้ผู้รับเหมาเทพื้นบ้าง เพราะบางรายการอาจจะไม่จำเป็นก็ได้ เช่น รองทราย ปูแผ่นพลาสติก ลูกปูนหนูนเหล็ก บ่มคอนกรีต รายการเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องมีสำหรับงานเทพื้นปูน เทพื้่นคอนกรีตก็ได้ มาถึงคำถามที่ว่า การเทพื้นปูน เทพื้นคอนกรีตจำเป็นต้องรองทรายไหม คำตอบก็คือไม่จำเป็นครับ จุดประสงค์ของการใช้ทรายรองพื้นมี 2 อย่างหลักๆ คือ
1 รองพื้นเพื่อปรับระดับตามที่ช่างรับเหมาพื้นคอนกรีตต้องการ
2 รองทรายเพื่อกันไม่ใช้ความชื่นที่มาจากดินกระทับกับพื้นคอนกรีต
3 เพื่อให้พื้่นยืดหยุ่น ... รับเหมาเทพื้่นคอนกรีต รับเทพื้นคอนกรีต โดย ช่างเทพื้นคอนกรีต
งานปรับทรายเพื่อเทพื้น

งานปรับทรายเพื่อเตรียมเทพื้นคอนกรีต โดยทีมงานปอร์การช่าง

 


ลูกปูนที่ใช้ในงานเทพื้้นคอนกรีต

งานเทพื้นปูน
เทพื้นคอนกรีตทุกครั้งจะมีเหล็กผูกหรือเหล็กไวร์เมชเสริมคอนกรีตเสมอ เพื่อกันร้าวกันเวลาคอนกรีตแตกพื้นคอนกรีตจะได้ไม่แยกจากกัน ดังนั้นเหล็กที่ใช้เสริมพื้นคอนกรีตจะต้องอยู่ตรงกลางของความหนาของพื้นคอนกรีตเสนอ เช่น พื้นคอนกรีตหนา 15ชม. เหล็กจะอยู่ช่วงที่ 7 ชม. สูงจากพื้น เวลาช่างเทพื้นคอนกรีตเทคอนกรีตแล้วดึงเหล็กขึ้นอาจจะไม่ได้ทำให้เหล็กอยู่ตรงกลางแบบเปะๆ ดังนั้นเขาจึงหล่อลูกปูนขึ้นมาเพื่อดันเหล็กไว้ให้เหล็กอยู่ตรงกลางพื้นคอนกรีตโดยที่่่ไม่ต้องให้ช่างเทพื้นคอนกรีตดึงขึ้นมาเอง ... นอกจากนี้อาจจะใช้เหล็กเสริมในแบบต่างๆ เช่น ถ้าต้องการให้เหล็กเป็นตัวรับแรงกด รับแรงดัดก็อาจจะรองเหล็กไว้ด้านล่าง เช่นหากจากพื้่น 1-2ชม. หรือ ถ้าต้องการป้องกันคอนกรีตร้าวก็อาจจะให้อยู่ใกล้ๆ ผิวคอนกรีตสัก 2-3 ชม. ก็ได้ อยากให้ใกล้ผิวคอนกรีตมากเกินไปเพราะเหล็กจะโผล่ รับเหมาเทพื้นคอนกรีต รับเหมาเทพื้นปูน รับเทพื้นปูน รับเทพื้นคอนกรีต
ลูกปูนสำหรับรองเพื่อเทพื้นคอนกรีต
ภาพแสดงการใช้ลูกปูนเพื่อเทพื้นคอนกรีต โดยทีมงานปอร์การช่างเหล็กโดเวล

โดเวลคือเป็นเหล็กข้ออ้อย ขนาดอาจจะ 12 16 มม. ก็ได้ ตัดเป็นท่อนๆ ยาวสัก 50ชม. เอาไว้เสียบเชื่อมระหว่างแผ่นคอนกรีต เพื่อให้รับแรงดึงแนวดิ่ง และแนวราบไม่ให้คอนกรีต 2 ส่วนหลุดออกจากกัน
 
เรามีทีมช่างบริการเช่น
ช่างเทพื้นปูน รอบบ้านทั่วไป
ช่างเทพื้นคอนกรีต เทพื้นปูนตามโรงงาน
ช่างเทพื้นปูน รับเหมาเทพื้นถนน
รับเหมาเทพื้นตลาด
รับเหมาเทพื้นคอนกรีต
รับเทพื้นคอนกรีต พื้นถนน เทพื้นโรงงาน
รับเทพื้นปูน เทพื้นโรงงาน พื้นข้างบ้าน เทพื้นหน้าบ้าน
รับเหมาเทพื้นปูน รับเหมาเทพื้นโรงงาน เทพื้นทั่วไป
รับเหมาเทพื้นปูนท็อปปิ้ง ช่างเทพื้นท็อปปิ้ง
 
 
 
ผลงานของเรา


งานสะกัดพื้นเดิมออก ปรับทราย เทพื้นใหม่ หมู่บ้านเอ็นเตอร์ไพร์ ถนนบางนาตราด เมื่อวันที่ 15-17/8/2565 โดยทีมงานปอร์การช่าง
ผู้รับเทพื้่น และ รับเหมาปูกระเบื้องทุกชนิด
084 448 2277 ไลน์ pkc2007
ช่างเทพื้น
 
งานเทฐานศาลพระภูมิ บริษัทโอเอเอส ถนนพันท้ายนรสิงห์
โดยทีมงานปอร์การช่าง เมื่อวันที่ 15-17/8/2565
รับเทพื้น และปูกระเบื้องทุกชนิด 084 448 2277 ไลน์ pkc2007ช่างเทพื้นปูน
 


งานเทพื้นโรงงาน หนา 15ชม. เหล็ก 4มม. 1 ชั้น ถนนพุทธมณฑล สาย 2 เมื่อวันที่ 27-5/7/2565 โดยทีมงานปอร์การช่าง ผู้รับเหมาเทพื้นคอนกรีตทุกชนิด ทั่วกรุงเทพฯ-ปริมณฑล
084 448 2277 087 329 1877 ไลน์ pkc2007

ช่างเทพื้่นคอนกรีต
 
เสร็จแล้วครับ งานเทพื้นที่บางน้ำเปรี้ยว เมื่อวันที่ 28-2-2565
โดยทีมงานปอร์การช่าง ทำงานท่ามกลางสายฝนแต่ก็เสริ้จสิ้นไปด้วยดี
เพราะเตรียมการมาดี
#รับเทพื้น
#ช่างเทพื้น
#รับเทเหมาเทพื้น
#เทพื้นปูน


รับเทพื้นปูน
 


งานเคลียร์พื้นที่รอบบ้านจัดสรร พร้อมเทพื้นคอนกรีตใหม่
ลูกค้าหมู่บ้านมันทนา กรุงเทพฯ-กรีฑา พท. 140 ตรม. เคลียร์พื้นที่รอบบ้าน พร้อมเทพื้นคอนกรีตใหม่ ระหว่างวันที่ 5-8 / 07/ 65
โดยทีมงานปอร์การช่าง ผู้รับเหมาเทพื้นคอนกรีตทุกชนิด
ทั่วกรุงเทพฯ-ปริมณฑล
084 448 2277 087 329 1877 ไลน์ pkc2007


รับเทพื้นปูน
 


งานเทพื้นปูน พื้นที่ 57 ตรม. ถนนนวลจันทร์ เมื่อวันที่ 25-26/6/2565 โดยทีมงานปอร์การช่าง ผู้รับเหมาเทพื้นและ ปูกระเบื้องทุกชนิด #ช่างเทพื้น #รับเทพื้่น #รับปูกระเบื้อง #ช่างปูกระเบื้อง
084 448 2277 ไลน์ pkc2007


ช่างเทพื้นปูน
 


เสร็จไปอีก 1 งานครับ ... งานเทพื้น อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ... รื้อพื้นเดิม ขนทิ้ง เทพื้นใหม่ เมื่อช่วงวันที่ 22-27/4/2565 โดยทีมงานปอร์กาาช่าง ผู้รับเทพื้นคอนกรีตทุกชนิด
084 448 2277 ไลน์ pkc2007


ช่างเทพื้นปูน
 


เสร็จอีก 1 งาน ... แย็คพื้นเดิมทิ้ง ปรับทราย เทพื้นใหม่
หมู่บ้าน The Centro ลาดกระบัง เมื่อวันที่ 1-35/6/2565
โดยทีมงานปอร์การช่าง ผู้รับเหมาเทพื้น และปูกระเบื้องทุกชนิด
084 448 2277 ไลน์ pkc2007


ช่างเทพื้นคอนกรีต
 


เสร็จไปแล้วอีก 1 งาน ... งานเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับที่จอดรถ แย็คพื้นเดิม ขนทิ้งเทปูนใหม่ ซอยอ่อนนช 76 โดยทีมงานปอร์การช่าง เมื่อวันที่ 17-18/4-2564 ขอบคุณลูกค้าที่ไว้ใจทีมงานเรา
รับเทพื้น รับปูกระเบื้องทุกชนิด 084 448 2277 ไลน์ pkc2007
#ช่างเทพื้น
#รับเทพื้น
#ช่างปูกระเบื้อง
#รับปูกระเบื้อง

รับเหมาเทพื้นปูน
 
 
 
 
บทความอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลอื่นรับเหมาเทพื้นคอนกรีต

รับเทพื้นคอนกรีตราคาถูก รับเทพื้นโรงงานราคาถูก รับเทพื้นถนน รับเหมาเทพื้นคอนกรีต รับเทพื้นลานจอดรถ รับเทพื้นโรงรถ รับเหมาเทพื้น เฉพาะค่าแรง + ค่าไม้แบบและอุปกรณ์สิ้นเปลืองอื่นๆ ราคาเริ่มต้นที่ 80 บาท/ตรม.

เทหนาตั้งแต่ 8 cm จนถึง 20 เซนติเมตร
รับเหมาเทพื้น เฉพาะคอนกรีตค่าวัสดุ + ค่าแรง ราคาเริ่มต้นที่ 295 บาท/ตร.ม.

กรณีลูกค้าต้องการบดอัดปรับพื้นที่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มตามหน้างานจริง
ถ้าลูกค้าต้องการถมพื้นที่ใหม่คิดราคาค่าถมตามหน้างาน
ถ้าต้องการเทพื้นพร้อมขัดมัน คิดราคาเพิ่ม 20 บาท/ตร.ม.
ถ้าลูกค้าต้องการใช้น้ำยาบ่นคอนกรีต+ ค่าแรงบ่ม 20 /ตร.ม.

ขั้นตอนสอบถามราคางาน
1. ระบุจำนวนพื้นที่ที่ต้องการเทคอนกรีต ความแข็งแรงคอนกรีต ksc.
2. ระบุความต้องการเทพื้นที่หนา
3. สถานที่ทำงาน ทางเข้า ออกสะดวกหรือไม่
4. ต้องการขัดพื้นผิว หยาบ หรือขัดมัน

งานเทพื้น
รับงานเทพื้นคอนกรีต พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงบประมาณ ค่าดำเนินการเทพื้น วัสดุพื้นที่และการเตรียมงาน สำหรับผู้ที่วางแผนเทพื้น ไม่ว่าจะเป็น พื้นที่ว่างเปล่า ตลาด ลานจอดรถ ห้างสรรพสินค้า โกดังสินค้า หรืออื่น ๆ โดยช่างที่มีประสบการณ์ เพื่อความมั่นใจสำหรับลูกค้าว่าจะได้ งานที่มีคุณภาพ ตามความพอใจ

งานเทพื้นคอนกรีตทั่วไป

1. เตรียมพื้นที่สำหรับเท
ปรับพื้นที่พร้อมสำหรับเทพื้น ถ้าเป็นพื้นที่ขนาดเล็ก เช่นโรงจอดรถในบ้านหรือลานหน้าบ้านอาจไม่จำเป็นต้องใช้ เครื่องจักรขนาดใหญ่ ซึ่งจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย เพียงใช้คน และ อุปกรณ์พื้นบ้านทั่วไป จอบ เสียบ พลั่ว ปรับเคลียร์พื้นให้ได้ระดับตามต้องการ อาจใช้ทรายช่วยในการปรับระดับ เพื่อให้ง่ายขึ้นได้ระดับตามความพอใจ ถ้าเป็นพื้นที่ขนาดปานกลาง หรือขนาดใหญ่ เริ่มต้นที่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป ควรจะใช้กำกลังคน และเครื่องจักร มาใช้เพื่อลดต้นทุนทางด้านแรงงาน และ รวดเร็วใจการทำงาน เครื่องจักรเช่น แบ็คโคร รถไถดัน หรือ รถเกรตปรับพื้นที่ เครี่องตบดิน อาจต้องใช้ทราย หรือหินคลุกในการปรับระดับพื้นที่ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ พื้นที่ที่จะทำการเทพื้นแข็งแรง รับน้ำหนักการบรรทุกได้ มากตามลำดับความต้องการ

2. การเทพื้นคอนกรีต
นิยมเทพื้นเริ่มต้นที่ 7-8 เซนติเมตรขึ้นไป ในกรณีที่ต้องการปูกระเบื้องทับให้สวยงาน ภายในบ้าน หรือนอกบ้านลานหน้าบ้านต่าง ๆ อาจใช้ผสมคอนกรีต ด้วยกำลังคน หรือ ถ้าจำนวนพื้นที่ค่อนข้างมาก ก็สั่งรถคอนกรีตผสมเสร็จ โดยเลือกอัตราส่วนตามความเหมาะสม ซึ่งทั่วไป จะใช้กำลังอัดตั้งแต่ 210 - 350 sc.
แต่ถ้าเป็นถนน หรือ ลานจอดรถขนาดใหญ่จะนิยมใช้ความแข็งแรง 240 ksc.

3. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเทคอนกรีต
เริ่มจากอุปกรณ์ทั่วไป จอบ เสียม พลั่ว ไม้โกยปูน (คฑา ) ไม้แบบ แบบเหล็ก ฯลฯ เหล็กตะแกรง วายเมท มีตั้งแต่ขนาด 3.2 - 6.0 มิลลิเมตร หรือเหล็กผูก 6 .00 – 12.0 มิลลิเมตร

4. การขัดหน้าหลังจากเทพื้นเสร็จ
พื้นถนน หรือ พื้นทั่วๆไปจะใช้วิธีการขัดหน้าหยาบ จะใช้คนขัด หรือเครื่องขัดก็ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนพื้นที่ี่ที่ต้องการความเรียบมาก เช่น พื้นภายในโกดัง พื้นภายในบ้าน พื้นลานจอดปั้มน้ำมันจะใช้วิธีการขัดหน้าปูนให้มัน เรียบขึ้นประโยชน์ใช้สอยทำความสะอาดง่าย ... เนื้อหาทั้งหมดจากเว็บ dmasterteam.com

 

รับเทพื้นคอนกรีต เทพื้นปูน ราคาต่อตารางเมตร ราคา พิเศษ เทพื้นคอนกรีต รับขัดมันฟลอร์ฮาร์ด กรุงเทพ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง
รับเทพื้นคอนกรีต เทพื้นปูน ราคาต่อตารางเมตร ราคา พิเศษ เทพื้นคอนกรีต รับขัดมันฟลอร์ฮาร์ด ราคาเริ่มต้นที่ 300 บาทต่อตารางเมตร ขึ้นกับ พื้นที่มากหรือน้อย เทพื้นคอนกรีตโรงงาน เทพื้นคอนกรีตโกดัง เทพื้นคอนกรีตโรงจอดรถ เทพื้นคอนกรีตสนามกีฬา พื้นบ้านทั่วไป พื้นขัดมัน คอนกรีตผสมเสร็จ ราคาคอนกรีตผสมเสร็จ รับเทคอนกรีต ปูนขัดมัน สำหรับท่านที่ต้องการ ทำเทพื้นคอนกรีตใหม่ ในราคาถูก สามารถกำหนดสเปค ได้เช่นต้องการคอนกรีต 240 ksc เสริมเหล็ก 3 มิลลิเมตร หรือ ต้องการเทพื้นหนา 20 เซนติเมตร คอนกรีต 380 ksc เสริมเหล็ก 9 มิลลิเมตร บริการทุกพื้นที่ ทุกเขตทั่วกรุงเทพ เขตพระนคร เขตดุสิต เขตหนองจอก เขตบางรัก เขตบางเขน เขตบางกะปิ เขตปทุมวัน เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตพระโขนง เขตมีนบุรี เขตลาดกระบัง เขตยานนาวา เขตสัมพันธวงศ์ เขตพญาไท เขตธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ เขตห้วยขวาง เขตคลองสาน เขตตลิ่งชัน เขตบางกอกน้อย เขตบางขุนเทียน เขตภาษีเจริญ เขตหนองแขม เขตราษฎร์บูรณะ เขตบึงกุ่ม เขตจตุจักร เขตดอนเมือง เขตลาดพร้าว เขตบางพลัด เขตสาทร เขตบางซื่อ เขตบางคอแหลม เขตประเวศ เขตคลองเตย เขตจอมทอง เขตราชเทวี เขตสวนหลวง เขตดินแดง เขตหลักสี่ เขตสายไหม เขตคันนายาว เขตสะพานสูง เขตวังทองหลาง เขตคลองสามวา เขตวัฒนา เขตบางแค เขตบางนา เขตทวีวัฒนา เขตทุ่งครุ เขตบางบอน สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง และทุกจังหวัดทั่วประเทศ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ทำความสะอาดพื้นโรงจอดรถคอนกรีตซีแพคด้วย 5 เคล็ดลับเด็ดๆ

เพราะจะต้องรับน้ำหนักรถทำให้ พื้นโรงรถส่วนมากมักจะเป็นพื้นคอนกรีตซีแพค ซึ่งหากพื้นคอนกรีตซีแพคมีคราบสกปรก หรือฝุ่นก็จะทำให้เกาะติดได้ง่ายและฝังแน่น ยิ่งพื้นสไตล์นี้และยังเป็นโรงรถที่อาจมีความอับชื้นด้วยแล้ว หากปล่อยให้คราบของความสกปรกต่างๆ อยู่บนพื้นนานเกินไปจะยิ่งทำให้โรงรถของคุณทำความสะอาดได้ยากและอาจกลายเป็นแหล่งสะสมโรคมากยิ่งขึ้น ส่วนใครที่กำลังคิดอยากทำความสะอาดพื้นของโรงรถที่ทำมาจากคอนกรีตซีแพคที่มีความสกปรกมาก แต่ไม่รู้ว่าจะใช้วิธีไหนให้โรงจอดรถของคุณกลับมาสะอาดได้ดังเดิม มาดู 5 เคล็ดลับเด็ดๆ สำหรับการทำความสะอาดพื้นโรงรถที่ทำจากคอนกรีตซีแพคกันดีกว่า

1.ดับกลิ่นพื้นคอนกรีตซีแพคให้หมด
โรงรถที่ทำจากคอนกรีตซีแพคของคุณอาจมีกลิ่นเหม็น ๆ จากคราบสกปรกที่อาจจะกลายเป็นแหล่งความชื้นสะสมทำให้เกิดเชื้อโรคในโรงจอดรถ ง่ายๆกับการกำจัดให้หมดสิ้นไปได้ด้วยการใช้สารฟอกขาว เพียงแค่ผสมน้ำยาฟอกขาวกับน้ำในอัตราส่วน หนึ่งส่วนสี่ของขวดสเปรย์ แล้วฉีดพรมให้ทั่วผนังและพื้นที่ทำจากคอนกรีตซีแพค จากนั้นใช้แปรงไนลอนขัด แล้วจึงใช้น้ำสะอาดล้างพื้นเพื่อเอาน้ำยาออกให้หมด หากโรงรถมีหน้าต่างก็ควรเปิดหน้าต่างทุกบานเพื่อให้มีการถ่ายเทอากาศและเป็นการระบายอากาศซึ่งจะทำให้พื้นแห้งเร็วขึ้น หรือจะเปิดพัดลมเพื่อช่วยให้อากาศถ่ายเทช่วยก็ได้

2.ขัดพื้นด้วยน้ำยา D.I.Y.สูตรเฉพาะ
ลองใช้น้ำยาขัดพื้นทั่วไปขัดพื้นคอนกรีตซีแพคดูก่อน หากน้ำยาขัดพื้นแบบธรรมดาเอาไม่อยู่ ให้ลองใช้สูตรผงซักฟอกผสมกับแอมโมเนียเล็กน้อยในน้ำอุ่น จากนั้นนำไปใช้เป็นน้ำยาขัดพื้นร่วมกับใช้แปรงไนลอน ที่สำคัญไม่ควรใช้แปรงทองเหลือง เพราะเส้นใยทองเหลืองอาจจะติดอยู่ในพื้นคอนกรีตซีแพค และทำให้เกิดสนิมได้ หากแอมโมเนียกับผงซักฟอกยังไม่ออก แนะนำให้ใช้ไตรโซเดียมฟอสเฟตเพราะสามารถขจัดคราบสกปรกฝังแน่นบนพื้นคอนกรีตได้ดี แล้วจัดการราดลงไปที่พื้นทิ้งไว้สักครู่ แล้วจึงขัดด้วยแปรงด้ามยาว ล้างออกด้วยนำสะอาดอีกครั้ง ไตรโซเดียมฟอสเฟตเป็นสารชำระล้างที่ ทำให้พื้นคอนกรีตกลับมาสะอาดเอี่ยมได้อีกครั้ง

3.โรยปูนขาวบนพื้นคอนกรีตซีแพค
หากโรงรถมีความทึบอาจทำให้มีกลิ่นอับ วิธีที่จะกำจัดและป้องกันกลิ่นอับหรือกลิ่นต่างๆ ไม่ยาก เพียงแค่ทำความสะอาดพื้นคอนกรีตซีแพคตามขั้นตอนเบื้องต้น แล้วโรยปูนขาวให้ทั่ว ทิ้งไว้ประมาณ 1 วัน แล้งจึงค่อยๆ กวาดปูนขาวออก หรือจะใช้เครื่องดูดฝุ่นก็ได้ จะช่วยทำให้แบคทีเรีย และเชื้อราสลายหายไปอย่างไร้ร่องรอย และยังเอากลิ่นอับออกไปด้วย แค่นี้ก็จะทำให้โรงรถพื้นคอนกรีตซีแพคดูสะอาดหมดจดจริง ๆ

4. ขจัดคราบเกลือบนพื้นคอนกรีตซีแพค
หากพื้นคอนกรีตซีแพคมีความเปียกชื้น อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดคราบเกลือ ลองใช้แปรงไนลอนแข็งพร้อมผ้าชุบน้ำ หรือม็อบถูพื้น ค่อยๆ ขัดทำความสะอาดคราบเกลือให้หมด หากยังมีคราบเกลือเกิดขึ้นอีกแม้ว่าคุณจะป้องกันความอับชื้นอย่างดี ก็ควรต้องตรวจสอบพื้นคอนกรีตซีแพคให้ดีว่ามีการรั่วซึมเกิดขึ้นหรือเปล่า

5.กำจัดคราบสนิมบนพื้นคอนกรีตซีแพค

นอกจากความชื้น คราบเกลือ และสิ่งสกปรกต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโรงรถที่ปูพื้นด้วยคอนกรีตซีแพคแล้ว อาจจะมีคราบสนิมจากข้าวของต่าง ๆ ซึ่งสามารถกำจัดได้ด้วยการใช้ปูนซีเมนต์แห้ง นำมาโรยลงบนคราบสนิมเปื้อน ใช้เศษกระเบื้องชิ้นเล็ก ๆ ค่อยๆ ขัดคราบเปื้อน เพราะผงปูนซีเมนต์กับหินในเศษกระเบื้อง จะทำปฏิกิริยาเหมือนหินภูเขาไฟ ทำให้สามารถกำจัดคราบสนิมบนพื้นคอนกรีตได้หมดจด เนื้อหาทั้งหมดจากเว็บ รับเทพื้นคอนกรีต.blogsport.com----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


มาเปลี่ยนสีพื้นซีเมนต์..บนลานจอดรถง่ายๆด้วยตัวเองกัน!!

สีกรดย้อมผิวคอนกรีต เป็นอีกหนึ่งทางเลือกง่ายๆ สำหรับเจ้าของบ้าน หรืบริษัท องค์กร ที่มีความต้องการจะเปลี่ยนวัสดุปูพื้น ซึ่งใครที่กำลังเบื่อพื้นซีเมนต์แบบเดิมๆ และกำลังคิดที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆ อย่างการใส่ลวดลายลงไปบนวัสดุปูพื้นซี เมนต์ เพื่อให้มีลวดลาย หรือสีสันสดใสแปลกไปจากเดิม แต่อาจจะเจอปัญหาเรื่องช่างหรืองบค่าใช้จ่ายบานปลาย ซึ่งการเปลี่ยนสีพื้นซีเมนต์บนลานจอดรถนั้น สามารถทำได้ง่ายๆ โดยมีขั้นตอนการและอุปกรณ์ที่ใช้ นั้นไม่ได้มีความซับซ้อนมากมาย การนำเสนอนี้อาจจะเป็นแรงบันดาลใจในการตกแต่งพื้นซีเมนต์ บนลานจอดรถหรือพื้นที่บริเวณอื่นๆ ของบ้านให้ดูสวยงามขึ้นมาได้ ซึ่งจะทำให้มีความสะดวก และประหยัดค่าใช้จ่ายได้

ขั้นตอนของการเปลี่ยนพื้นซีเมนต์
1.การเตรียมผิวปูนก่อนการย้อมกรด
ก่อนเปลี่ยนพื้นซีเมนต์ขั้นตอนแรกต้องตรวจดูการซึมน้ำของพื้นซีเมนต์ก่อนว่าสามารถดูดซึมน้ำได้หรือไม่ ลองหยดน้ำสะอาดลงบนพื้นแล้วดูว่าพื้นมีการดูดน้ำลงไปหรือไม่ หากพื้นซีเมนต์มีน้ำซึมลงไป แสดงว่าพื้นซีเมนต์ลานจอดรถของคุณสามารถใช้การย้อมกรดเปลี่ยนสีได้

2. การทำความสะอาดผิวพื้นซีเมนต์
เมื่อทดสอบการซึมของพื้นซีเมนต์แล้ว ต่อไปคือการความสะอาดผิวที่จะย้อม เพื่อเอาสิ่งสกปรกออกจากพื้นผิวให้มากที่สุด ด้วยการล้างน้ำ หากมีคราบสกปรกมากให้ใช้น้ำยาล้างห้องน้ำ หรือเลือกน้ำยาทำความสะอาดพื้นโดยเฉพาะ หลังจากล้างทำความสะอาดพื้นซีเมนต์แล้วต้องปล่อยให้แห้งสนิทก่อนทำการย้อมสีกรด
3.การย้อมสีกรด
หลังจากที่ทำความสะอาดพื้นผิวแล้ว ให้แบ่งพื้นที่ที่จะทำการย้อมกรดด้วยการติดเทปกั้น และทำการติดกระดาษหรือพลาสติกหุ้มผนังเพื่อกันการเลอะ เพราะการย้อมสามารถทำได้ด้วยวิธีพ่นหรือใช้ลูกกลิ้ง และใช้แปรงทา ควรใช้ปริมาณสีให้มากพอ เพื่อ ให้สีกรดย้อมชุ่ม และมีการดูดซึมลงบนพื้นได้เต็มที่ แต่อย่าให้สีมากเกินไปจนสีโชก เพราะจะทำให้สีกรดซึมลงพื้นซีเมนต์ไม่หมดทำให้เกิดการสิ้นเปลือง และย้อมเที่ยวเดียวก็พอ หากผิวพื้นซีเมนต์ดีสีจะเข้มพอดี หากผิวคอนกรีตไม่ค่อยดีหรือทำปฏิกิริยากับสีกรดน้อยอาจจะต้องลงทับอีกเที่ยว

4.การล้างผงฝ้า
เมื่อสีย้อมทำปฏิกิริยาเต็มที่ จะเห็นว่ามีผงฝ้าขึ้นที่ผิวหน้าพื้นซีเมนต์ จะต้องล้างผงฝ้านี้ออกให้หมดก่อนทำการเคลือบแข็ง และเพื่อให้สีเคลือบแข็งเกาะติดสนิทกับเนื้อพื้นซีเมนต์ ล้างโดยการขัดด้วยผ้าถูพื้น เครื่องขัดทำความสะอาดพื้น หรือแปรงขัด เพื่อให้ฝ้าหรือผงสีย้อมออกจนหมด

5.การเคลือบทับ

จากนั้นก็ปล่อยพื้นซีเมนต์ให้แห้งสนิท เพื่อให้ไม่มีความชื้น แล้วจึงค่อยเคลือบทับด้วยน้ำยาเคลือบเพื่อป้องกันคราบเลอะเทอะ จะทำให้สีย้อมสดใสขึ้น น้ำยาเคลือบพื้นซีเมนต์ควรขึ้นอยู่กับความทนทานต่อการใช้งาน หรือความมันวาวที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็น โพลียูรีเทน หรือจะใช้น้ำยาเคลือบอะคริลิกใส หากต้องการความทนทานต่อการขูดขีดลองใช้สีอีพอกซี่ใสที่ใช้เคลือบพื้นจะมีความทนทานดีมาก โดยเลือกแบบเงาหรือด้านก็ได้ เพียงเท่านี้ก็จะได้พื้นซีเมนต์สวยๆ บนลานจอดรถสวยงามเหมือนใหม่ ตามที่ต้องการแล้ว
เนื้อหาทั้งหมดจากเว็บ รับเทพื้นคอนกรีต.blogspot.com
-----------------------------------------------------------------------------------------------


เรียนรู้โครงสร้างของการใช้งานพื้นคอนกรีตหลากสไตล์

พื้นและบันได เป็นส่วนที่สำคัญของตัวบ้านอีกส่วนหนึ่ง ที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญในด้านของความแข็งแรง คงทน เพราะพื้นเป็นส่วนที่ต้องรับน้ำหนักของสิ่งต่างๆ ทุกชนิดที่ตั้งอยู่ในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นตู้ โต๊ะเตียง หรืออาจจะเป็นชั้นวางหนังสือ ซึ่งบางจุดอาจจะต้องรับน้ำหนักกว่าร้อยกิโลกรัมก็ตาม บางครั้งพื้นและบันไดอาจจะต้องรับแรงกระแทกต่างๆ แม้ว่าสิ่งต่างๆ ดังกล่าวอาจไม่ใช่สิ่งปกติที่จะเกิดขึ้นบ่อยๆ ก็ตาม ซึ่งทำให้เห็นว่าหากเปลี่ยนมาใช้รูปแบบของพื้นคอนกรีตดีๆ ก็จะสามารถรองรับส่วนต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

การใช้งานพื้นคอนกรีตแบบสีมี
พื้นคอนกรีตสีเป็นพื้นคอนกรีต ถูกออกแบบมา สำหรับงานตกแต่งเพื่อเพิ่มความสวยงามซึ่งจะมีแบบธรรมดาและแบบสี โดยเป็นการผสมสีลงไปในคอนกรีต เพื่อให้ได้เฉดสีตามที่ลูกค้าต้องการ นิยมใช้เป็นพื้นคอนกรีตแบบเททับหน้า หรืองานตกแต่งอื่นๆ อย่าง ทางเท้า หรือลานบริเวณหน้าศูนย์การค้า ทางเข้าสำนักงาน หอพักหรือคอนโดนิเนียมต่างๆ สำหรับพื้นคอนกรีตสีซีแพค ควรระวังเรื่องการบ่มให้ความชื้น และควรหลีกเลี่ยงการบ่มด้วยน้ำ เพราะจะทำให้เกิดเป็นคราบที่ผิวคอน กรีต แต่เปลี่ยนมาบ่มด้วยการใช้แผ่นพลาสติก หรือการใช้ผ้าใบปิดคลุม อย่างน้อยประมาณ 7 วัน

ลักษณะพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
1.พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบหล่อกับที่
เป็นรูปแบบของโครงสร้างของพื้นที่ที่ใช้กันมาแต่ดั้งเดิม วิธีในการทำจะคล้ายกับการทำเสาและคาน ต้องมีการทำไม้แบบ ผูกเหล็กเส้นในลักษณะเป็นตะแกรง ซึ่งขนาดของเหล็กเส้นที่ใช้และความถี่ของตารางจะขึ้นอยู่กับการคำนวณการรับน้ำหนัก ของการใช้งานแล้วเทคอนกรีตหล่อลงไป ปัจจุบันไม่ค่อยนิยม

2.พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปแบบแผ่นท้องเรียบ
โครงสร้างของพื้นคอนกรีตชนิด จะประกอบด้วยพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปแบบแผ่นท้องเรียบ เป็นการนำมาจัดวางเรียงกันเป็นพื้นห้องแล้วเททับด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กอีก ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันแพร่หลาย สำหรับการปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากและประหยัดเวลาเพราะไม่ต้องทำไม้แบบ และสามารถใช้งานรับน้ำหนักได้ในระยะเวลาอันสั้น ไม่ต้องคอยให้คอนกรีตอยู่ตัวนาน ทำให้สามารถรับน้ำหนักได้ดี

3.พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปแบบกลวง

เป็นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปที่มีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างไปคือ พื้นชนิดนี้จะมีช่วงความยาวที่ยาวกว่า มีช่วงพาดที่ยาวถึง 12 เมตร แต่ไม่เกิดการแอ่นตัวและไม่ต้องใช้ไม้ค้ำยันชั่วคราวในการก่อสร้าง ส่วนขนาดและความหนาสามารถรับน้ำหนักได้ดีกว่าใช้กับอาคารสำนักงาน อาคารขนาดใหญ่ หรืออาคารจอดรถมากกว่าที่จะใช้ตามอาคารบ้านเรือนทั่วไป
เนื้อหาทั้งหมดจากเว็บ รับเทพื้นคอนกรีต.blogspot.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การสำรวจราคากลางเทพื้นคอนกรีต เพื่อให้ผู้ประกอบการรับเหมาจ่ายในราคาคุ้มทุนที่สุด

ราคากลางเทพื้นคอนกรีตในปัจจุบันมีการปรับขึ้นลงเรื่อยๆ ด้วยวัสดุอุปกรณ์ต่าง รวมถึงค่าแรง และการรับเหมาก่อสร้าง ที่ดูเหมือนว่าผู้รับเหมาบางเจ้าถึงกับปิดตัวลงก็มี ซึ่งการสำรวจ ราคากลางเทพื้นคอนกรีตผสมเสร็จในแต่ละรอบปี จะมีความแตก ต่างกันไป มีการสำรวจราคากลางเทพื้นคอนกรีตในทุกๆ รอบปี ซึ่งทำให้ได้รับการตอบรับอย่างดีมากจากกลุ่มผู้รับเหมาและกลุ่มผู้จัดซื้อ หนึ่งในนั้น “บิลค์ทีม” และทีมงานจากเว็บอื่นๆ ที่เป็นผู้เขียนบทความสำรวจราคาวัสดุก่อสร้างและราคากลางเทพื้นคอนกรีตออกมาให้ผู้รับเหมาได้ทราบกันอย่างต่อเนื่อง จะทำให้สามารถปรับราคาในส่วนอื่นๆ ขึ้นหรือลงตามไปได้ด้วย

การปรับราคากลางเทพื้นคอนกรีต
ราคากลางเทพื้นคอนกรีต ที่มีการสำรวจ จะมีราคาจากไม้ฝา ,ราคาอิฐมวลเบา สำหรับราคากลางเทพื้นคอนกรีต และ ราคาวัสดุก่อสร้าง ชนิดอื่นๆ สามารถติดตามได้ตลอดจากเว็บต่างๆ เพื่อรับข้อมูล ราคากลางเทพื้นคอนกรีต และราคาวัสดุก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง มีการแยกราคากลางเทพื้นคอนกรีต มาให้ดูกันตามกำลังอัดและพื้นที่ ซึ่งเป็นราคาต่ำสุด และเป็นค่าเฉลี่ยสูงสุด หากต้องการราคากลางเทพื้นคอนกรีตที่ต่ำลง ลองเช็คราคาจากผู้ค้าหลาย ๆ เจ้าดูก่อน หรือลองสอบถาม ราคากลางเทพื้นคอนกรีตจาก CCP หรือ Yello Smart Purchase แล้วนำมาเปรียบเทียบกันดูเพื่อที่จะได้ราคาที่ถูกที่สุด

ทำไมต้อทำการสำรวจราคากลางเทพื้นคอนกรีต
ราคากลางเทพื้นคอนกรีตมาจาก การใช้คอนกรีตผสมเสร็จ ในช่วงเวลาของเดือนต่างๆ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะมาจากผู้รับ เหมาที่เป็นโปร เน็ตเวิร์ก (PRO Network) ใช้ BUILK Cost Control ในการบันทึกการซื้อวัสดุก่อสร้าง ในระหว่างการทำการรับเหมาก่อสร้าง เพื่อทำการเก็บข้อมูลสำหรับการซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทต่างๆ โดยได้นำมาวิเคราะห์สถานการณ์ในโครงการแต่ละโครงการว่ามีกำไรหรือขาดทุนไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งต้นทุนส่วนไหนที่เกินกว่างบที่ตั้งไว้ ทำให้ ผู้ รับเหมาสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น ซึ่งทางโปร เน็ตเวิร์กได้อนุญาตให้ทีมงานต่างๆ ที่ทำการสำรวจราคากลางเทพื้นคอน กรีต หรือราคาวัสดุให้นำข้อมูลมาสรุปเป็นตัวเลขราคาสำหรับแจกจ่ายให้ผู้ที่อยู่ในวงการรับเหมาไปใช้ประโยชน์อีกด้วย

ราคากลางเทพื้นคอนกรีต ขึ้นอยู่กับอะไร ?
ราคากลางเทพื้นคอนกรีต จะขึ้นอยู่กับกำลังอัด หรือ (Strength) ซึ่งมีตั้งแต่ 180 ไปถึง 380 กิโลกรัมต่อ ตารางเซนติเมตร นอกจากนี้ ราคายังขึ้นอยู่กับระยะทางจากแพลนท์ปูนไปจนถึงไซท์งาน ยังมีการสำรวจราคาของหินและทราย ที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆด้วยว่ามีราคาแพงหรือไม่ แต่สุดท้ายคือปริมาณการซื้อ เพื่อที่จะดูว่ามีโครงการไหน หมู่บ้านไหน สั่งเยอะก็จะได้ของในราคาที่ถูก

ส่วนในการจัดทำราคากลางเทพื้นคอนกรีต คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีหลักเกณฑ์ราคากลางอย่างเคร่งครัด โดยใช้ข้อมูลวัสดุและค่าแรงที่เป็นปัจจุบัน โดยมีการปฏิบัติตามขั้นตอนของการกำหนดราคากลาง ที่มาจากการใช้ข้อมูลตามเอกสารซึ่งอาจใช้ได้จากฐานะราคาสืบเท่านั้น
เนื้อหาทั้งหมดจากเว็บ รับเทพื้นคอนกรีต.blogspot.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สิ่งที่จะได้ประโยชน์จากการใช้งานของปูนซีแพค

ปูนซีแพคเป็นวัสดุก่อสร้างที่นิยมใช้กันมาก ซึ่งสามารถในการนำไปใช้งานได้อย่างกว้างขวาง แต่การนำคอนกรีตไปใช้งานก็ต้องคำนึงถึงข้อจำกัดอีกหลายๆ อย่างแต่ข้อดีของปูนซีแพคแบบสำเร็จคือ สามารถนำมาหล่อขึ้นรูปร่างตามที่ต้องการได้และราคาถูก ช่วยทำให้ผิวสวยงามได้ ,ทนไฟได้ดี,ไม่ไหม้ไฟ และมีความทนทานสูง และสามารถเทหล่อได้ทันทีที่ต้องการทำการก่อสร้างโดยไม่ต้องง้อปูนแบบผสมสดๆ ในการทำงานแบบเดิมๆ

ข้อดีของการใช้ปูนซีแพคแบบผสมเสร็จ
ปูนซีแพคแบบผสมเสร็จสามารถขนส่งมาแบบเป็นคันรถแล้วใช้วิธีการปั๊มหรือเทตามจุดที่ต้องการ ซึ่งในปัจจุบันสถานที่ก่อสร้างแต่ละแห่งนิยมใช้ปูนซีแพคแบบผสมเสร็จแทนการผสมแบบสดจากมือตามไซต์งาน เพราะมีความสะดวก รวดเร็ว และสามารถควบคุมคุณภาพของส่วนผสมได้ ทำให้ได้คอนกรีตที่มีคุณภาพตามกำหนด แถมยังไม่ต้องเสียพื้นที่ในการเก็บวัสดุสำหรับผสมคอนกรีตไม่ว่าจะเป็นปูนซีเมนต์ ทราย และหิน ที่สำคัญคือไม่จำเป็นต้องมีแหล่งน้ำที่สะอาดเพื่อที่จะให้ได้ปูนซีแพคตามที่ต้อง การ บวกกับเปอร์เซ็นต์การสูญเสียปูนซีแพคในระหว่างการผสมลำเลียง หรือการเทที่ทำให้น้อยลงตามไปด้วยส่งผลทำให้บริเวณที่ก่อสร้างมีความสะอาดไม่สกปรก

ข้อพึงระวังของการใช้ปูนซีแพค
ผู้ควบคุมงานไม่ควรประมาทว่าจะต้องดีเสมอไป แม้ว่าจะใช้ปูนซีแพคผสมเสร็จก็ตาม เพราะหากผู้รับเหมาก่อสร้างขาดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับปูนซีแพค อาจทำให้เกิดการสั่งงานผิดได้ อย่างกรณีที่เกิดความล่าช้าในการขนส่งปูนซีแพคที่ผสม เสร็จส่งผลทำให้มีน้ำระเหยไปมากจนทำให้ปูนซีแพคมีการแข็งตัว ทำให้ส่วนผสมไม่เป็นไปตามที่ต้องการ ทางผู้รับเหมาอาจจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยการเทน้ำลงไปผสมเพื่อให้ปูนซีแพคใช้งานได้ ซึ่งนั่นอาจเป็นสิ่งที่ทำไปแบบรู้ เท่าไม่ถึงการณ์ และยังจะกลายเป็นเหตุให้ปูนซีแพคมีกำลังต่ำได้

สิ่งที่จะได้จากการใช้ประโยชน์จากปูนซีแพค
ปูนซีแพคมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานงานก่อสร้างและเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาคาร ตึก ถนน ฯลฯ มีการควบคุมสัดส่วนผสมของคอนกรีต ด้วยการชั่งน้ำหนักควรจะใช้มิเตอร์คุณภาพสูง สามารถทำให้ได้ส่วนผสมคอนกรีตที่ถูกต้องแน่นอนและสม่ำเสมอซึ่งทางโรงงานปูนซีแพคแบบผสมเสร็จได้นำเทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการผลิตทำให้สามารถช่วยให้งานก่อสร้างดำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว และลดจำนวนคนงานที่ใช้ในการผสมปูนหรือคอนกรีตลง

เป็นการแก้ปัญหางานก่อสร้างที่มีบริเวณงานก่อสร้างจำกัดหรือไม่สามารถวางวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ หรือกองหิน ทราย ได้แบบสะดวก แม้แต่งานก่อสร้างที่จะต้องเปลี่ยนสถานที่ตลอดเวลา ซึ่งปูนซีแพคยังช่วยแก้ปัญหางานก่อสร้างที่ต้องการใช้ปูนซีแพคปริมาณครั้งละมาก ๆ ทำให้ประหยัดเวลาในการก่อสร้าง
ข้อมูลทั้งหมดจากเว็บ รับเทพื้นคอนกรีต.blogspot.com/

 
 
     
     


ช่างเทพื้น รับเทพื้น รับเหมาพื้น รับเหมาเทพื้นคอนกรีต รับเทพื้นปูน ช่างเทพื้นปูน ค่าแรงเทพื้น